عقد ازدواج یا نکاح ، مانند سایر عقود ، سبب می شود که حقوق و تکالیفی به عهده زوجین قرار گیرد . به عنوان مثال ، مرد مکلف است که در عقد دائم به زن خود نفقه دهد و در مقابل ، زن موطف به تمکین شده است .

یکی دیگر از تکالیف مالی مهمی که در عقد نکاح به وجود می آید ، تکلیف مرد از بابت پرداخت مهریه به زن است . اما آیا این تکلیف به دنبال فروپاشی کانون خانواده و از بین رفتن صمیمیت میان زوجین در اثر خیانت زن از بین خواهد رفت ؟ به عنوان مثال ، در صورتی که زن به همسر خود خیانت نماید یا مرتکب رابطه نامشروع شود ، آیا همچنان حق مهریه دریافت خواهد داشت ؟ به عبارت دیگر ، آیا به زن خیانتکار مهریه تعلق می گیرد ؟

در این مقاله قصد داریم به بررسی تکلیف مهریه زن خیانتکار بپردازیم . بنابراین ابتدا به توضیح کلیاتی در خصوص حق مهریه زن پرداخته و در ادامه مهریه زن خیانتکار را بررسی می نماییم .


حق مهریه زن

بر اساس ماده 1082 قانون مدنی ، " به مجرد عقد ، زن مالک مهریه می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید " . به عبارت بهتر بر اساس این ماده ، به محض اینکه عقد نکاح به طور صحیحی واقع شد ، زن مالک مهریه می شود .

در صورتی که مهریه زن عین معین مثل خانه یا زمین باشد می تواند در آن تصرف کند . اگر اراده کند می تواند اقدام به مطالبه مهریه نماید و در صورتی که بخواهد می تواند مهریه را به شوهرش ببخشد .

بر این اساس ، می توان گفت که مهریه حق زن است و هر نوع تصرفی در مهریه قانونی و صحیح خواهد بود . اما در صورتی که زن به مرد خیانت کرده باشد سوالی که برای بسیاری از مردان امکان دارد به وجود آید این است که چرا اگر زن خیانت کند باز هم مهریه به او تعلق می گیرد . در ادامه امکان تعلق مهریه به زن خیانتکار به مرد را بررسی می کنیم . 


حتما بخوانید: تعیین مهریه در عقد نکاح


مهریه زن خیانتکار

با عنایت به مطالب مذکور ، اکنون قصد پاسخ دادن به این سوال را داریم که آیا به زن خیانتکار هم مهریه تعلق می گیرد ؟ تکلیف مهریه در صورت خیانت از طرف زن چیست ؟ آیا مرد در صورت خیانت زن باز هم مکلف به پرداخت مهریه به اوست ؟

در پاسخ به این سوالات و با عنایت به مواد مختلف قانونی ، چنین باید گفت که حق مهریه ، به موجب عقد ازدواج به زن تعلق گرفته است و او مالک مهریه اش شده است . بنابراین ، علیرغم اینکه خیانت زن یا برقراری رابطه نامشروع از جانب زن ، جرم می باشد و مرد می تواند در این خصوص علیه زن شکایت کیفری کند ، حق مهریه زن کماکان پا بر جاست و در صورتی که زن مهریه اش را مطالبه نماید ، مرد مکلف است که آن را به زن بپردازد .

در واقع ، خیانت زن یا برقراری رابطه نامشروع از سوی زن سبب از بین رفتن حق مهریه زن نخواهد شد ؛ چرا که مالکیت زن بر مهریه در زمان عقد نکاح محقق شده و مرد مکلف به پرداخت مهریه زن شده است .

اما در صورتی که مرد نسبت به خیانت زن آگاه شود و خواهان طلاق توافقی با زن باشد ، در این حالت زوجین می توانند شرط قرار دهند که به ازای عدم شکایت مرد از زن به دلیل خیانت ، زن نیز طلاق خود را به مرد ببخشد . همچنین می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد راه های عدم تعلق مهریه به زن مقاله ای که در ادامه قرار داده شده است مطالعه شود . 

حتما بخوانید: موارد عدم تعلق مهریه به زن

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد مهریه زن خائن در کانال تلگرام حقوق خانواده عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون مهریه زن خائن پاسخ دهند .


سوالات متداول


1- ✔️ چرا به زنی که خیانت کرده مهریه تعلق می گیرد ؟

✔️ بر اساس متن مقاله تعلق مهریه به زن به واسطه عقد نکاح صورت می گیرد و به موارد بعد از عقد مرتبط نمی شود بنا به همین دلیل حتی در صورت خیانت مهریه به زن تعلق می گیرد .

2- ✔️ آیا می توان با وجود خیانت زن مهریه را پرداخت نکرد ؟

 ✔️ پرداخت مهریه مرتبط با خیانت زن نیست و باید پرداخت شود اما راهکارهایی برای عدم پرداخت آن نیز وجود دارد که در متن مقاله بدوان اشاره شده است .

3- ✔️ آیا می توان خیانت زن را به عنوان عدم تمکین حساب کرد ؟

 ✔️ موارد عدم تمکین زن با خیانت متفاوت می باشد که موارد آن در متن مقاله اشاره شده است .

منبع : مهریه زن خیانت کار